» O nas » PADI

PADI to Profesjonalne Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania - Professional Association of Diving Instructors:PADI

Założone w 1967 roku w USA. Dzięki temu, iż stowarzyszenie obrało bardzo nowatorskie rozwiązania i zasady szkolenia, w niedługim czasie opanowało ponad 70% światowego rynku, działając w ponad 90 krajach. Ten nadzwyczajny sukces PADI zawdzięcza wysokim standardom szkoleniowym, wysokiemu poziomowi wyszkolenia kadry instruktorskiej, oraz temu, że jako pierwsze wprowadziło łatwy, bezpieczny, modułowy system szkolenia umożliwiający nurkowanie bardzo szerokiej rzeszy ludzi – nie musisz być komandosem żeby zacząć nurkować.


ZAŁOŻENIA SYSTEMU PADI:

PADI
1.    Ujednolicenie procesu szkolenia:instruktor w procesie szkolenia musi przestrzegać standardów szkoleniowych zebranych w manualach instruktorskich, które niezależnie od kraju i języka mają bardzo ważną cechę - są identyczne. Kurs nurkowy, zatem wygląda tak samo zarówno w Australii, USA czy Polsce, kursant wykonuje na poszczególnych zajęciach te same ćwiczenia, pisze ten sam egzamin i wykonuje takie same nurkowania na wodach otwartych. Dzięki temu niema problemu żeby w Polsce na basenie zaliczyć zajęcia basenowe i resztę dokończyć na przykład w Egipcie i na odwrót, można spróbować nurkowania w ciepłych wodach i kurs dokończyć w Polsce.

2.    Ujednolicenie materiałów szkoleniowych:(podobnie jak manuale dla instruktorów) materiały szkoleniowe dla kursantów są takie same niezależnie od regionu świata – taki sam podręcznik taki sam film szkoleniowy i taka sama wiedza kursanta po kursie.

3.    Samodzielna nauka i zindywidualizowany system szkolenia:mając materiały kursant może się z nimi zapoznać w dowolnym miejscu, czasie i w sposób najwygodniejszy dla siebie, a co za tym idzie, czas na wykładach z instruktorem wykorzysta na omówienie kwestii niezrozumiałych, zadanie pytań, omówienie lokalnych warunków, oraz na praktyczną naukę. Materiały są bogato ilustrowanie i napisane prostym językiem. PADI zrywa z koncepcją długich nudnych wykładów, podczas których każdy ziewa. Tutaj możesz przygotować się w dogodnym dla ciebie tempie, książkę możesz czytać w autobusie, w wannie, lub w łóżku przed snem.

 PADI DSD
4.    Progresywny sposób uczenia się:polega na tym, iż kursant poznaje i opanowuje daną część umiejętności, instruktor uznaje, iż kursant opanował umiejętność praktyczną i dopiero przechodzi do kolejnego etapu. Podobnie jest w szkole gdzie: najpierw poznajemy litery, potem składany je w sylaby i na końcu w słowa.

5.    Założenie uczciwości:osobiście uważam, iż jest to najważniejszy punkt, który jest często poruszany w dyskusjach przy piwku pomiędzy instruktorami PADI a instruktorami innych federacji nurkowych. Instruktor powinien uczciwie przekazać całość wiedzy i nauczyć wszystkiego, co jest wymagane, oraz tego, co jest jego zdaniem ważne w kontekście warunków lokalnych (inaczej nurkowanie wygląda w Egipcie a inaczej w Polsce). PADI dobrze szkoli swoich instruktorów i ma do nich duże zaufanie, co przejawia się tym, iż instruktor ma bardzo szerokie kompetencje - często dużo większe niż instruktorzy innych federacji – i jak w każdej federacji tak i w PADI zdarzają się czarne owce. Wybierając instruktora: spytaj czy jest ubezpieczony, poproś go o referencje, spytaj czy ma aktywny status nauczycielski – te proste sprawy eliminują większość problemów.

PADI

Porozumienie z Anaheim, 30 stycznia 1998

1. Główne powody zawarcia porozumienia
a. Uniknięcie dyskryminacji płetwonurków w konkurencyjnych systemach szkoleniowych,
b. Umożliwienie kontynuacji szkolenia w ramach drugiego systemu,
c. Umożliwienie wszechstronnej obsługi nurków z różnych systemów poprzez Centra Nurkowe,

2. Ograniczenia
a. Porozumienie dotyczy nurków, nie dotyczy instruktorów,
b. Jest to tylko ramowe ujęcie zagadnienia, to znaczy,
•    CMAS sugeruje swoim członkom jego przestrzeganie, nie może ich do tego zmusić
•    Nie przewiduje się odstępstw od zapisów porozumienia c. Porozumienie nie umożliwia automatycznego nadawania stopnia w drugiej organizacji. 

3. Porozumienie szczegółowe zdobywania następnych stopni w innej organizacji.

 

CMAS

 

PADI

Nurek CMAS* 

może robić kurs na stopień 

Advanced Open Water

Nurek CMAS* + minimum 9 nurkowańw tym 1 nocne, 1 głębokie (powyżej 18 m) i jedno na orientację

może robić kurs na stopień 

Rescue Diver

Nurek CMAS**

może robić kurs na stopień

Divemaster


  

PADI

 

CMAS

Open Water
 + min 5 nurkowań     

może robić kurs na stopień 

Nurek CMAS**

Advanced Open Water
     

może robić kurs na stopień

Nurek CMAS**

Rescue Diver
 + min 25 nurkowań 

może robić kurs na stopień

Nurek CMAS***


Kursy rekreacyjne

Kursy techniczne

Kursy instruktorskie

Kursy pierwszej pomocy

Kontakt:

 
tel. +48 531 878 858
 

CopyRights © 2012 - www.pletwal.eu | HSolutions - projektowanie stron internetowych